Apie mūsų krašto istoriją

1758 m. Žemes abipus Nemuno nusipirko dainininkės Beatričės Grincevičiūtės protėvis Viktoras Talko Grincevičius – Ilgauskas ir įsirengė Panykiuose vasaros rezidenciją. Nuo tada šią vietovę imta vadinti Ilguvos vardu.Šiame dvare prabėgo Žymios lietuvių dainininkės Beatričės Grincevičiūtės vaikystė. 1940 m. įsteigta senelių prieglauda, dabar vadinama Ilguvos pensionatu-Rugpjūčio mėnesį katalikai Ilguvoje švenčia Šv. Izidoriaus atlaidus.
Keliaudami panemunės slėniais, už 5 km nuo Kriūkų pasieksime reto grožio kampelį -Žemąją Panemunę.XVI a.pabaigoje Čia buvo dvaras, kur lankėsi poetas Adomas Mickevičius, mokytojavo kalbininkas J. Jablonskis. Čia dar išliko kryžiuočių pilies liekanų. Ant Nemuno šlaito stovi mūrinė bažnyčia, statyta 1877 m.Vasarą Šv. Antano ir Šv.Vincento atlaidai į šį nuostabų kampelį sutraukia daug žmonių.
Važiuojant link Kauno (apie l km nuo Žemosios Panemunės), nepaprastai gražioje, ramioje miško apsuptoje vietoje yra šiuolaikiškai įrengtas vienkiemis prie tvenkinio „Slėnio namas“, kurio savininkai puoselėja kaimo turizmą.Čia galima išsinuomoti valtį, užsisakyti 30 vietų pokylių salę su židiniu, pirtį, baseiną.
2,5 km į vakarus nuo Kriūkų rasime nedidelį Paežerėlių bažnytkaimį.Paežerėlio vardą vietovė bus gavusi nuo mažo ežerėlio. Po I pasaulinio karo Paežerėliai tapo valsčiaus centru.Mūrinė bažnyčia pastatyta 1860 m.Nagingi liaudies meistrai prieškario metais iš medžio šakų ir šaknų sukūrė originalių kryžių, kuriais papuošė pakeles ir kapines. Vienas toks kryžius buvo pastatytas Kauno Karo muziejaus sodelyje. Liepos pabaigoje čia vyksta dideli Šv. Onos atlaidai, o kartu su jais Kriūkuose švenčiama miestelio šventė.
9 km į pietus nuo Ilguvos iš rytų, mpietų ir vakarų apsuptas miškų, įsikūręs Sutkų bažnytkaimis. Gyvenvietė mena beveik keturių amžių istoriją. 1825 m.čia pastatyta medinė koplytėlė, vėliautapusi nedidele bažnyčia, išpuošta medžio drožybos ornamentų. Netoliese pastatytas paminklas Lietuvos valstybės atkūrimui atminti.