Lankytinos vietos

Medinė Ilguvos bažnyčia ir piramidinės formos varpinė;
Ilguvos dvaras – Beatričės Grincevičiūtės tėviškė;
,,Varpo” redaktoriaus, publicisto Jono Kriaučiūno tėviškė;
Paminklas varpininkui Jonui Kriaučiūnui Ilguvoje;
Paminklas parapijos 200 metų jubiliejui Ilguvoje;
Paminklas tremtiniams Gerdžiūnuose;
Klasicistinio stiliaus Paežerėlių bažnyčia;
Žemosios Panemunės bažnyčia;
Žemosios Panemunės dvaro fragmentai;
Sutkų bažnyčia;
Paminklas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės dešimtmečiui Sutkuose;
XIX a. pab. grūdų sandėlis – ,,špykėrė” Kriūkuose;
Rašytojų brolių Stasio ir Vytauto Tamulaičių gimtinė Sutkiškėse;
Poeto Prano Lemberto gimtinė Eiciūnuose.
Kovas su kryžiuočiais mena penki piliakalniai: Misiūnų, Dulinciškių, Žuklijų, Joginiškių ir Žemosios Panemunės.
Birželio mėnesį – šv.Vincento atlaidai Žemojoje Panemunėje;
Liepos pabaigoje – šv.Onos atlaidai Pežerėliuose
Rugpjūčio mėnesį – šv.Izidoriaus atlaidai Ilguvoje;
Rugpjūčio mėnesį – šv.Roko atlaidai Sutkuose.

Čia iš ties labai gražu! Kviečiame nepravažiuoti pro šalį. Jūsų laukia darbštūs bei svetingi seniūnijos žmonės.