Auginkime bendruomeniškumą

Lapkričio 12 d. vakarą Kriūkų bendruomenės centro nariai ir visi, kurie neabejingi bendruomeninei veiklai,  rinkosi į sueigą-veiklos aptarimą „Auginkime bendruomeniškumą“ Kriūkų vidurinėje mokykloje. Susirinkime rado laiko dalyvauti ir kartu pasidžiaugti sėkmingais darbais bei aptarti kylančias problemas meras Juozas Bertašius. Vakarą dainomis, saksofono ir akordeono muzikos garsais paįvairino Šakių meno mokyklos auklėtiniai, vadovaujami mokytojų R. Valaitienės, A. Marcinkevičienės ir M. Murausko.
Nauja bendruomenės centro taryba pradėjo veiklą nuo šių metų sausio mėn. Per dešimt mėnesių nuveikta visai nemažai. Pirmininkė Anelė Mockaitienė supažindino su svarbiausiais atliktais darbais, bendruomenės centro tarybos inicijuotais renginiais, projektais bei akimirkomis iš vykdomos veiklos. Apie BC tarybos parengtus ir planuojamus rengti projektus pagal įvairias programas kalbėjo tarybos narė Lilija Liutvinienė. Ji pristatė pagal Šakių krašto integruotos vietos plėtros strategijos „Gyvensenos kokybės gerinimas Šakių rajono kaimo vietovėse“ 2.2 priemonę „Bendruomeninių renginių organizavimas ir socialinės atskirties mažinimas“ pateiktą „minkštąjį“ projektą pagal LEADER programą „Bendruomeniškumas – kaimo ateities garantas“, kurį įgyvendinti tikimasi nuo 2011 m. pradžios, kai tik bus pasirašyta sutartis.  Supažindino su planuojamomis projekto veiklomis. Daugiau rūpesčio ir nerimo, anot kalbėtojos,  kelia planuojamas „kietasis“ projektas „Kriūkų krašto kultūros paveldo objekto – Sviatošino dvaro – išsaugojimas ir tvarkybos darbai“, nes čia jau atsiranda įvairūs  techniniai bei statybos niuansai, kurie bendruomenei tikrai ne pagal pečius. Diskusijoje, vykusioje lapkričio 11 d. savivaldybėje, kurioje dalyvavo ir L. Liutvinienė,  apspręsta, kad infrastruktūrinių projektų paraiškų teikėjais bus savivaldybė. Tai patvirtino savo pasisakyme ir meras J. Bertašius. Tokia žinia grąžino viltį ir ryžtą tęsti pradėtus darbus. Bendruomenės aktyvas, aišku, aktyviai dalyvaus projekto paraiškos ir aprašo rengime. Bendruomenės centras planuoja teikti paraiškas ir pagal Švietimo mainų paramos fondo Gruntvig programą, kuri remia tarptautinį suaugusiųjų bendradarbiavimą bei mobilumą.
BC tarybos narė Daiva Naujokaitienė aptarė jau ketvirtus metus neformalios jaunimo grupės „Kriūkiečiai“ vykdomo tęstinio projekto „Būk reikalingas“ pagal jaunimo iniciatyvų skatinimo programą  rezultatus, pasidžiaugė jaunimo iniciatyvomis, apdovanojo aktyviausius jaunuosius kriūkiečius.
Susiėjimo metu pasidžiaugta iniciatyviais ir aktyviais Kriūkų bendruomenės žmonėmis, kurie organizuoja kultūrinę ir sportinę veiklą, gražina savo miestelį, kasdien triūsia nelaukdami įvertinimo. Padėkos buvo išsakytos ir įteikti raštai Neįgaliųjų draugijos pirmininkei Marijai Pranskaitienei (už dalinamą šilumą ir rūpestį), Moterų klubui (už iniciatyvumo skatinimą kultūrinėje veikloje) , UAB „Agrolina“ (už paramą jaunimo iniciatyvoms), seniūnaitei Gražinai Adomaitienei (už ), Marijai Rubikienei (už krašto etninių vertybių saugojimą ir savanoriškos veiklos plėtojimą), Marijai Bacevičienei (už darbštumą, paprastumą, nuoširdumą), krepšinio (kapitonas Henrikas Butkus) ir futbolo (kapitonas Evaldas Garbauskas) komandoms „Kriūkai“ už iniciatyvumą ir aktyvumą. Skambiomis dainomis susirinkusius džiugino jaunosios kriūkietės  E. Damijonaitytė ir J. Petkūnaitė.
Sueigoje ne tik džiaugtasi jau atliktais darbais, bet mintys sukosi ir apie  naujus darbus, veiklos kryptis, įmanomas perspektyvas, buvo vardijamos problemos, ieškomi būdai joms spręsti, diskutuojama. Dalis klausimų buvo skirti seniūnijai (prasta dalies gatvių būklė, apšvietimas, miestelio erdvių kūrimas ir tvarkymas, kultūrinės veiklos įvairinimas ir pan.), jie surašyti ir bus pateikti seniūnei, kuri susirinkime nedalyvavo. Iš kitų siūlymų bus planuojama būsima bendruomenės centro, kuris susirinkimo metu pasipildė septyniais naujais nariais, veikla. Susirinkimas baigėsi mintimi, kad tik kartu augindami bendruomeniškumo medį, galėsime kurti gražesnį, turiningesnį, saugesnį gyvenimą Kriūkuose.