Švari aplinka-sveika aplinka

„Švari aplinka-sveika aplinka“. Tokiu pavadinimu įgyvendintas Kriūkų vidurinė mokyklos projektas.

Kas lankėsi Kriūkų miestelyje puikiai žino, kad apylinkės gamtovaizdis suteikia galimybes užsiimti aktyviu laisvalaikiu( pasivaikščiojimas po pušyną). Čia pačios gamtos sukurtos erdvės, tik trūksta pačių paprasčiausių dalykų (šiukšliadėžių, poilsio salelių, suolelių). Trūkstant šių priemonių niokojama ir teršiama gamta. Šis poreikis ypač išryškėja vasaros metu.Tada nemažai ir atostogaujančių iš kitur.

Kriūkų gyventojai, ypač jaunimas, gyvenamosios vietos perspektyvas sieja su žmogiškųjų išteklių ugdymu, jaunimo įtraukimu į bendruomeninį gyvenimą, išsaugant gamtos ir žmogaus sukurtą paveldą. Prioritetus  teikiame bendruomeniškumui skatinti ir stiprinti, pagerinti gyvenimo kokybę kaime ir aktyvinti kaimo žmones.

Trūksta efektyvumo, žmogiškojo potencialo panaudojimo, derinant gamtos  išteklius  bei išryškinant vietovės  gamtinį savitumą.

Kaip teigiama pačiame projekte „Tikimės, kad projekto lėšos bent iš dalies prisidės prie gamtos taršos mažinimo (įrengtos šiukšliadėžės), sveiko ir aktyvaus laisvalaikio praleidimo,sveikos gyvensenos ugdymo. Bus sutvarkytas pasivaikščiojimo takas su poilsio salelėmis.“

Projektas dalyvavo 25 žmonės: mokiniai, mokyklos darbuotojai, mokytojai,  miestelio gyventojai.

Džiaugiamės, kad projektui skirta 300 Lt suma iš Kredito unijos programos “Zanavykai-zanavykų kraštui”