KRIŪKIEČIAMS ILSĖTIS NĖRA KADA

Kriūkų bendruomenės centras jau suskaičiavo  savo veiklos dešimtuosius  metus. „Liūdna būti vienam, todėl tiesiog buvo  būtina visus įprasminti žodyje MES. Kam esame reikalingi, jei ne vieni kitiems. Žmogus gyvena tol, kol yra kam nors reikalingas“, -tai visą dešimtmetį aktyviai dalyvavusios  ir šį vasarį išrinktos Kriūkų bendruomenės centro pirmininkės Lilijos Liutvinienės mintys neseniai vykusioje  bendruomenės šventėje  „Dešimt žingsnelių“.

Su švente kriūkiečius pasveikinti suvažiavo kaimynai  iš Gerdžiūnų, Plokščių, Liepalotų. Su dovanomis ir Padėkos raštais atvyko rajono vicemerė Rima Rauktienė, Seimo narys Mindaugas Bastys, lydimas savo padėjėjos Kristinos Geršvaltaitienės, ir Kriūkų seniūnijos seniūnė bei Šakių bendruomenių centrų asociacijos atstovė Ona Rakauskienė.

Šventėje dalyvavę svečiai džiaugėsi Kriūkų bendruomenės aktyvumu ir linkėjo puoselėti bei dar labiau stiprinti tarpusavio bendrystę. Vakaro metu buvo pagerbti buvę bendruomenės pirmininkai, buvo įteikti rajono mero Juozo Bertašiaus Padėkos raštai aktyviausiems bendruomenės nariams. Daug nuoširdžių padėkos žodžių už pastangas buriant kaimo žmones bendrai veiklai pirmojo bendruomenės gyvavimo jubiliejaus proga išsakė  buvę, tačiau gimtinės nepamirštantys kriūkiečiai. Susirinkusiuosius linksmino, dainavo, šoko, vaidino spektaklį kūrybingi ir energingi Kriūkų bendruomenės centro nariai.

Pasidžiaugę gražia švente,  bendruomeniečiai vėl kibo į savo pradėtus darbus. Ilsėtis nevalia, kai bendruomenės centre projektų rengimo įkarštis.

Bendruomenės jaunimą atstovaujanti Raminta Bastytė  rengia projekto “Aktyvaus sporto ir poilsio galimybių plėtra Kriūkų bendruomenėje” paraišką paramai gauti. Projekto veiklomis būtų skatinamas bendruomeniečių, ypatingai vaikų ir jaunimo, kryptingas užimtumas, sudarant sąlygas turiningam laisvalaikiui, tenkinant vaikų ir jaunuolių saviraiškos bei bendravimo poreikius, taip pat būtų sutvarkyta bent dalis Nemuno krantinės, pritaikant aktyvaus laisvalaikio praleidimui.

Parengtas ir galime jau džiaugtis, kad laimėtas projektas„Paprastai, bet spalvingai!“, kurio tikslas spalvomis pagyvinti centrinę miestelio aikštę, į senų statinių dūlinčias nišas sudėti   pieštus miestelio jaunimo kūrybinius darbus. Tokiu būdu skatinsime ir bursime jaunimą savanoriškai veiklai, grąžinant miestelį  išnaudojant minimalius resursus.

Šis projektas prisidės prie  miestelio patrauklumo, įrengiant lauko galeriją, paįvairinsime miestelio kasdienybę organizuodami netradicinį, meninį renginį.Šio projekto iniciatorės ir rengėjos-Daiva Naujokaitienė ir Ieva Masteikaitė.

 

Kartu su bendruomenės centru “Tėviškė” pateikta paraiška projektuiBendruomenių partnerystė ir gerosios patirties pritaikymas plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą Nacionaliniam kaimo tinklui.

Bendruomenės nariai aktyviai dalyvavo akcijoj “Darom”, kurios metu švarino ir gražino Kriūkų miestelio aplinką.

Prie akcijos prisijungė ir Kriūkų jaunimas. Darbo nestigo, mat jaunimas užsibrėžė sutvarkyti būsimą paplūdimio vietą- apie du hektarus ploto Nemuno pakrantėje.

Darbo rezultatas- kupini  surinktų šiukšlių maišai, krūva susidėvėjusių  padangų ir gera nuotaika.

„Pasijutom švaresni, geresni, tvarkingesni- bent jau iki kitų metų…“, džiaugiasi jaunimo lyderė –talkos iniciatorė Ieva Masteikaitė.

BC pirmininkė L. Liutvinienė džiaugėsi, kad kiekvienais metais prie bendruomenės prisijungia vis daugiau žmonių, atiduodančių save bendram tikslui, savanoriškai dirbančių bendrai kaimo žmonių gerovei.

Žingsnelis po žingsnelio gimsta dideli darbai ir tikėjimas, kad gyventi ateityje visiems Kriūkuose bus tik geriau.