Neeilinis Kriūkų BC narių susirinkimas

Vasario 7 d.16 val.BC patalpose( bibliotekoje) KVIEČIAMAS  neeilinis BC narių visuotinis susirinkimas
DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Anelės Mockaitienės atsistatydinimo iš BC pirmininko pareigų;
2. Dėl Anelės Mockaitienės atsistatydinimo iš BC tarybos narių;
3. BC tarybos nario rinkimai;
4. BC pirmininko rinkimai.