Atvertos Kriūkų bendruomenės centros renovuotų patalpų durys

Kriūkų bendruomenės centras džiaugiasi dar vienu įgyvendintu projektu “Kriūkų bendruomenės verslumo ir kūrybiškumo skatinimas” pagal „Kaimo plėtros ir verslo skatinimo“ programos priemonę „Parama kaimo bendruomenėms ir vietos veiklos grupėms“ (bendra projekto vertė su PVM 27 778 Lt). Paramos, skiriamos iš valstybės biudžeto lėšų, tikslas – teikti finansinę paramą kaimo bendruomenių ir jų asociacijų projektams, kurie rengiami kaimo gyventojų iniciatyvai skatinti ir viešiesiems poreikiams tenkinti.  Parama (25000 Lt) Kriūkų bendruomenės centrui skirta veiklos sričiai remti „Kaimo vietovėje esančioms viešosioms erdvėms sutvarkyti ir prižiūrėti, pritaikant kaimo gyventojų poreikiams“. Projekto įgyvendinimui  2778 Lt  pagal “Regioninės plėtros ir bendruomenių iniciatyvų“ programą skyrė Šakių rajono savivaldybė.

Už šio projekto lėšas bendruomenė šiuolaikiškai įrengė ir pritaikė Kriūkų mokyklos pastate patalpą (55 kv.m) bendruomenės reikmėms – atliko vidaus apdailos darbus, atnaujino lubas, grindis, pakeitė duris, palanges, radiatorius, įsigijo žaliuzes, slankiojančių sistemų pagalba įruošė modernias darbo vietas verslumui plėtoti.  Įsigyta moderni siuvimo mašina bei reklamos gamybos įranga – aukštos kokybės universalus termopresas ir sublimacinis spausdintuvas sudaro galimybes teikti paslaugas: puodelius, marškinėlius, lėkšteles ir kt. su pageidaujamu užrašu ar piešiniu.  Projekto metu atlikti darbai bendruomenei buvo pristatyti gruodžio mėn. 18 d. suorganizuoto prieššventinio renginio metu.

Kuo įvairesnė bendruomenės veikla, tuo labiau ji traukia naujus narius. Kaimui neabejotinai reikia naujų projektų, ypatingai skatinančių verslumą, kadangi tai vienija bendruomenę, suteikia galimybę puoselėti kaimą, padaryti jį patrauklų atvykėliams. Šis projektas neabejotinai paskatino Kriūkų seniūnijos gyventojų iniciatyvumą. Suremontavus patalpą ir ją pritaikius bendruomenės reikmėms atsirado galimybė bendruomeniečiams pristatyti savo darbus, pasidalinti žiniomis, organizuoti seminarus, dalyvauti praktiniuose mokymuose. Atnaujinta patalpa naudojama ir kaip mini konferencijų salė (iki 40 žmonių), kurioje yra visa reikiama įranga ir interneto ryšys. Mąstant apie verslumo galimybes bendruomenėje buvo  suorganizuotas iniciatyvumo ir verslumo skatinimo seminaras „Bendruomenės narių verslumo ugdymas“ (lektorė p. Laima Mogenienė), kurio metu buvo kuriami verslo planai, svarstomos galimybės, ieškoma sprendimų. Patraukli aplinka sudaro puikias galimybes vietos bendruomenės žmonių saviraiškai, patirties sklaidai. Šiltoje, jaukioje, šviesioje aplinkoje jau įvyko bendruomenės narės N. Arštikaitienės poezijos knygos pristatymas, praktiniai sutažo technikos mokymai, kuriuos vedė bendruomenietė T. Virokaitienė.

Projekto lėšomis įsigyta įranga ir technologiniai įrengimai suteikė galimybę kriūkiečiams įgyti naujų įgūdžių, susipažinti su reklamos gamybos principais, o modernios siuvimo mašinos dėka gali pagaminti kokybiškesnius ir reprezentatyvius gaminius. Tikimės, kad tai paskatins gyventojus imtis smulkaus verslo – reklamos gamybos ir realizacijos bei naujų galimybių paieškos amatų srityje. Taip pat labai svarbu, kad šio projekto dėka padidės ir Bendruomenės centro pajamos. Taip bus skatinamas Kriūkų bendruomenės narių iniciatyvumas, verslumas ir kūrybiškumas, toliau plėtojama bendruomeninė veikla, didinamas gyventojų užimtumas bei vykdoma gerosios patirties sklaida, o tai leis pritraukti daugiau gyventojų į bendruomenės veiklą. Kartu visad galima daugiau.

Kriūkų bendruomenės centro informacija

logo