BENDRUOMENIEČIAI SLOVĖNIJOJE

2012 metų rugsėjo 14-20 d.d. dvi Šakių rajono kaimo bendruomenės –  Kriūkų bendruomenės centras ir Liepalotų bendruomenės centras „Tėviškė“ –  įgyvendindamos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“ projektą „Bendruomenių partnerystė ir gerosios patirties pritaikymas plėtojant tarptautinį bendradarbiavimą“ lankėsi Slovėnijos Tolmin ir Bovec miesteliuose.


Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą

Teminių susitikimų, diskusijų metu susipažinome su Slovėnijos sukaupta gerąja patirtimi kaimo plėtros srityje bei atradome naujų įdėjų bendruomenių veiklai tobulinti.

Tolmin ir Bovec miesteliai – kalnuotos vietovės, apsuptos Julijaus Alpių bei smaragdinės Soča upės. Tokios sąlygos įtakoja ir žmonių gyvenimo būdą bei ekonomikos vystymosi kryptis. Tolmin miestelio svetainė: www.Tolmin.si. Bovec miestelio svetainė (yra angliška versija): www.Bovec.si, kurioje rasite lankstinukų (anglų kalba) atsisiuntimui: www.bovec.si/publications

Tolmin, Slovėnija:

Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą
Tolmin meras Uroš Brežan (www.twitter.com/UrosBrezan) pristatė Tolmin savivaldybę, kurioje gyvena 12000 gyventojų, yra 72 kaimai bei 23 vietos bendruomenės, kurios turi savo prezidentus (atitinka seniūnus), apžvelgė bendruomeniškumo ir partnerystės tarp kaimo plėtros dalyvių aspektus. Tolmin įsikūręs ir projektų centras „LAG za razvoj“, apjungiantis Tolmin, Kobarid ir Bovec (www.drustvo-podezelje.si). LAG (atitinka VVG) atstovė Vesna Erhart mums pristatė programos LEADER projektus. Šiuo metu vykdomi 54 projektai. 2008-2013 m. ES parama 1954 milijonai eurų. Didžiausias dėmesys skiriamas aktyvaus poilsio, sporto, turizmo, amatų ir vietos produktų gamybos bei jų reklamos vystymui. Projektai gali būti individualūs ir partnerystės (5 partneriai). Plačiau pristatė 4 projektus: vietinių amatų, pienininkystės, turizmo ir neseniai pradėtą – obuolių sulčių gamybos, dabar kaip tik ūkininkai apmokomi spausti obuolių sultis. Pasidžiaugė, jog kitą kartą mus pavaišins savos gamybos obuolių sultimis.

Bovec bendruomenė (savivaldybė) yra mažesnė, turi 3600 gyventojų bei 7 vietos bendruomenes.

Bovec, Slovėnija:

Žiūrėti didesnį žemėlapio vaizdą
Šis miestelis gana smarkiai nukentėjęs nuo žemės drebėjimų (1998 m ir 2004 m.) Tvarkant apgadintus objektus ypač stipriai, anot mero Siniša Germovšek (obcina.bovec.si/zupan), pasireiškė bendruomeniškumas, solidarumas ir savanorystė. Ypač stipri Bovec gaisrininkų draugija (www.pgd-bovec.si), kuri veikia savanorystės pagrindais (profesionalios nėra), bet turi puikią profesionalią įrangą, ieško galimybių užsidirbti – parduoda įvairius suvenyrus, kalendorius, organizuoja šventes. Aplankėme pagal ES projektų lėšas įkurtą „Kaimo gyvenimo centrą“, kur propaguojami amatai, etnokultūra, vyksta parodomosios pamokos. Slovėnijoje žmonės į visuomenines organizacijas, įvairias bendruomenes buriasi pagal pomėgius – teatro, etnokultūros, sporto ir pan. Visas kitas veiklas, taip pat ir projektines, vykdo vietos bendruomenės (savivaldybė ir seniūnijos). Manom, kad tokia sistema yra racionalesnė, nes už darbą gaunamas atlygis, o pas mus bendruomenės rengia ir vykdo projektus neatlygintinai, žmonės  aukoja savo laisvalaikį. Dažnai trūksta bendros vizijos ir strategijos.

Slovėnijoje vietos produktų gamintojai labai palaikomi, skatinama naudotis parama, o ir patys žmonės aktyviai prisideda prie vietinės produkcijos populiarinimo ir vartojimo. Viešbučių, restoranų virtuvės naudoja to regiono ūkininkų gaminius. Lankėmės šeimos ūkiuose. Domačija Valter šeimos ūkyje (www nuoroda) Poljubinj kaime gaminama 5 rūšių stiprieji gėrimai (naminukės užpiltinės), toks verslas Slovėnijoje legalus ir gana pelningas. Daugelį nustebino David Ostan šeimos avių ūkis „Sirarstvo Osten“ Bovec (www nuoroda). 350 avių ganosi kalnuose, o pienas sūrių gamybai parvežamas į miestelio centre esantį šeimos gyvenamąjį namą. Čia visai nedidelėje patalpoje vyksta pieno perdirbimas, prekiaujama savo produkcija. Mūsų ūkininkai stebėjosi, nes Lietuvoje tai neatitiktų jokių higienos normų, būtų skiriamos baudos. Taigi Slovėnijoje smulkiam verslui vystyti sudarytos puikios galimybės. Žmogui stengiamasi padėti, skatinama dirbti ir užsidirbti, o ne trukdyti ir bausti. Visame Tolmin regione yra gana savitos pienininkystės, sūrio gamybos tradicijos, tuo turėjome galimybę įsitikinti ne kartą. Vasaros ganyklos kalnuose sudaro puikias sąlygas išskirtinio sūrio gamybai.

Iš slovėnų galima pasimokyti, kaip populiarinti savo gaminamą produkciją: vynus, sūrius, sultis ir pan. Didelis dėmesys abiejuose miesteliuose skiriamas turizmo plėtrai. Mes taip pat išbandėme populiarią šio regiono aktyvaus turizmo pramogą – raftingą nuostabaus grožio smaragdine Sočos upe (www nuoroda liet. kalba). Vystant turizmą bei propaguojant aktyvų sportą platinama ir vietinė produkcija. Iš turizmo uždirbama, o gautos lėšos investuojamos į pastatus, verslo plėtojimą, darbo vietų kūrimą. Europinių fondų pagalba leidžiama reprezentatyvi medžiaga, kurioje ypač jaučiama meilė ir pasididžiavimas savo šalimi, regionu, kaimu. Apskritai slovėnai labai geranoriški ir draugiški, padeda reklamuodami vienas kito teikiamas paslaugas ar gaminius. Taigi vyksta tikra partnerystė, tokiu būdu stiprinama bendruomenė.

Aktuali problema, kaip ir pas mus, kaimo bendruomenės senėjimas. Gyventojų mirštamumas didesnis už gimstamumą, jaunimas po studijų negrįžta į kaimus, nes trūksta darbo vietų, ribota savirealizacija. Šias problemas vietos valdžia bando spręsti ir per ES paramos fondus, bendrus projektus su kitomis šalimis. Šiame regione nemažai projektų vyksta kartu su Italijos Respublika (96 km siena Tolmin regiono su Italija).

Susitikimų metu buvo pasirašytos su Tolmin ir Bovec bendruomenėmis bendradarbiavimo sutartys siekiant skatinti partnerystę tarp kaimo plėtros dalyvių, dalytis gerąja patirtimi kaimo plėtros procesuose ir įgyvendinamus projektus. Apsikeista knygomis, lankstinukais, suvenyrais. Laisvu tarp susitikimų metu gėrėjomės nuostabia Slovėnijos gamta, smaragdiniu vandeniu, giliais tarpekliais. Mums, bendruomenininkams, tokie susitikimai yra naudingi, nes skatina bendruomeniškumo, partnerystės, savanorystės idėjas. Parsivežėme minčių ir idėjų naujiems darbams.

Pabaigai dalinamės keliais gamtos vaizdais.