Išrinktas naujas Kriūkų BC pirmininkas

Vasario 7 dieną, buvo sušauktas neeilinis Kriūkų bendruomenės centro susirinkimas.

Dėl sveikatos problemų iš BC pirmininko posto atsistatydino A. Mockaitienė. Tad pagrindinis ir beveik vienintelis visuotinio susirinkimo tikslas buvo išrinkti naują bendruomenės centro pirmininką.

Į šį postą buvo iškeltos keturios kandidatūros: L. Liutvinienės, I. Masteikaitės, L. Sutkaitienės ir D. Naujokaitienės.

Beveik vienbalsiai buvo nuspręsta, kad šias pareigas turi užimti, didelį darbą bendruomenėje atlikusi, autoritetinga asmenybė. Tad pirmininke tapo Lilija Liutvinienė. Taryboje, kaip ir ankščiau, liko A. Mockaitienė, L. Liutvinienė, L. Sutkaitienė, R. Damijonaitienė, D. Naujokaitienė.