Lyderių paieška Kriūkių bendruomenėje

Praėjo nemažai laiko nuo Kriūkų BC narių užsiėmimo Ukmergės rajone.
Malonu prisiminti tas akimirkas praleistas kartu. Puiki atmosfera, nuostabi lektorė, graži aplinka, ore tvyranti ramybė ir žinoma noras kuo daugiau sužinoti, išmokti, o išmokus pritaikyti bendruomenės veikloje.
Ana Babravičienė, rugsėjo 11 – 12 dienomis, vedė seminarą „Kaimo plėtros lyderių ugdymas ir bendruomenės aktyvinimas“. Abi seminaro dienas aktyviai nagrinėjome savojo krašto gerovės kūrimo ypatybes, aptarėme LEADER metodą, lyderystės principus ir lyderystę bendruomenėje, pagrindinius veiklos motyvacijos faktorius, gyventojų įtraukimo į bendruomenę priemones, mokėmės dirbti komandoje, aiškinomės, kas yra efektyvi komanda, atlikome praktines užduotis grupėse, komandinius žaidimus, įvertinome galimas kliūtis, trukdančias bendruomenės grupei, kaip komandai, dirbti efektyviau.
Spalio 8 dieną dar kartą susitikome su Ana, tik ne Ukmergės rajone, o Kriūkų vidurinėje mokykloje. Visą šeštadienio dieną kalbėjome apie Kriūkų miestelio plėtros galimybes, vertinome ankstesnius ir dabartinius laikotarpius, bandėme sudėlioti SSGG analizę, grupėse, kūrybiškai, iš pasirinktų, jau aptartų galimų veiksmų, kūrėme darbo planus.
Džiugu, kad benruomenės veikla pamažu įgauna pagreitį. Kiekvienais metais vis gausėjantis Kriūkų bendruomenės centro narių sąrašas įkvepia naujoms idėjoms, skatina naujiems darbams. O kaip bus toliau, pamatysime patys, nes visa, kas geriausia – dar ateityje.

Kriūkų BC nariai už šią iniciatyvą dėkoja L. Liutvinienei bei D. Naujokaitienei

Keletas akimirkų iš seminaro, vykusio rugsėjo 11 – 12 dienomis.

Praėjo nemažai laiko nuo Kriūkų BC narių užsiėmimo Ukmergės rajone.
Malonu prisiminti tas akimirkas praleistas kartu. Puiki atmosfera, nuostabi lektorė, graži aplinka, ore tvyranti ramybė ir žinoma noras kuo daugiau sužinoti, išmokti, o išmokus pritaikyti bendruomenės veikloje.
Ana Babravičienė, rugsėjo 11 – 12 dienomis, vedė seminarą „Kaimo plėtros lyderių ugdymas ir bendruomenės aktyvinimas“. Abi seminaro dienas aktyviai nagrinėjome savojo krašto gerovės kūrimo ypatybes, aptarėme LEADER metodą, lyderystės principus ir lyderystę bendruomenėje, pagrindinius veiklos motyvacijos faktorius, gyventojų įtraukimo į bendruomenę priemones, mokėmės dirbti komandoje, aiškinomės, kas yra efektyvi komanda, atlikome praktines užduotis grupėse, komandinius žaidimus, įvertinome galimas kliūtis, trukdančias bendruomenės grupei, kaip komandai, dirbti efektyviau.
Spalio 8 dieną dar kartą susitikome su Ana, tik ne Ukmergės rajone, o Kriūkų vidurinėje mokykloje. Visą šeštadienio dieną kalbėjome apie Kriūkų miestelio plėtros galimybes, vertinome ankstesnius ir dabartinius laikotarpius, bandėme sudėlioti SSGG analizę, grupėse, kūrybiškai, iš pasirinktų, jau aptartų galimų veiksmų, kūrėme darbo planus.
Džiugu, kad benruomenės veikla pamažu įgauna pagreitį. Kiekvienais metais vis gausėjantis Kriūkų bendruomenės centro narių sąrašas įkvepia naujoms idėjoms, skatina naujiems darbams. O kaip bus toliau, pamatysime patys, nes visa, kas geriausia – dar ateityje.
Kriūkų BC nariai už šią iniciatyvą dėkoja L. Liutvinienei bei D. Naujokaitienei
Keletas akimirkų iš seminaro, vykusio rugsėjo 11 – 12 dienomis.